Extra begeleiding?

Sorry, your browser does not support inline SVG.

Welke mogelijkheden voor extra begeleiding zijn er binnen Entree?

Als student van Entreecollege Tilburg krijg je wekelijks begeleiding van je studieloopbaanbegeleider (SLB’er). Als je een ondersteuningsbehoefte hebt waarbij je SLB’er je niet kan helpen of die buiten het begeleidingsgebied valt, dan kan je SLB’er je doorverwijzen naar de ondersteuningscoördinator en/of naar Schoolmaatschappelijk werk (SMW). Zij gaan dan samen met jou op zoek naar wat jij nodig hebt en wat de juiste aanpak daarvoor is.

De ondersteuningsbehoefte die jij hebt, wordt besproken in het zorgteam om vanuit daar te kijken wie jou het beste kan begeleiden. Hierbij is het samenwerken met ouders en/of voogd belangrijk voor ons als school. Binnen Entree werken de volgende hulpverleners: SMW, Gedragswetenschapper, en een ambulante jongerenwerker vanuit Sterk Huis. Daarnaast hebben wij korte lijntjes met de GGD, R-Newt en andere (hulpverlenings-)instanties binnen Tilburg.

De kennismaking aan de start van het schooljaar is van groot belang. Tijdens dit gesprek kun je de ondersteuningsbehoefte al kenbaar maken, zodat er direct gekeken kan worden wat jij nodig hebt aan het begin en gedurende het schooltraject.

Ook kun je tijdens dit gesprek aangeven als je recht hebt op een aangepast examen. Dit kan alleen als je een geldig bewijs hebt. Je kunt hierbij denken aan: dyslexieverklaring, dyscalculieverklaring of een psychologisch onderzoek (PO).

Sorry, your browser does not support inline SVG.