Extra begeleiding?

Sorry, your browser does not support inline SVG.

Welke mogelijkheden voor extra begeleiding zijn er binnen Entree?

Bij wie kun je terecht voor vragen

Op elke school werkt een ondersteuningscoördinator waar je voor vragen over Passend Onderwijs terecht kunt. Hieronder vind je de contactgegevens.

Sanne van Huijkelom

svhuijkelom@entreecollegetilburg.nl

06-14606359

Als student van Entreecollege Tilburg krijg je wekelijks begeleiding van je studieloopbaanbegeleider (SLB’er).

Wij vinden het belangrijk dat jij onderwijs kunt volgen dat past bij jouw talenten en mogelijkheden. En daarom bieden wij onderwijs op maat. Heb je extra begeleiding of ondersteuning nodig? Dan bekijken we graag samen met jou hoe we hierbij kunnen helpen. Wij zorgen voor een goede studieloopbaanbegeleiding en persoonlijke aandacht.

Passend Onderwijs: onderwijs op maat

Het is belangrijk dat je eventuele behoefte aan extra ondersteuning op tijd en duidelijk aangeeft. Ook als je ondanks je beperking goed functioneert. Hoe eerder wij het weten, hoe beter we je kunnen helpen. Bij de Entreeopleiding krijg je veel les in de praktijk. Met een beperking kan het gebeuren dat je hierbij tegen onvoorziene problemen aanloopt. Door het tijdig treffen van maatregelen kunnen we dat wellicht voorkomen.

Merk je pas gedurende de opleiding dat je wel wat extra ondersteuning kunt gebruiken? Bespreek dit dan eerst met je studieloopbaanbegeleider.

Meld je op tijd!

Hoe kunnen wij je helpen?
Als je bij de inschrijving of bij de kennismaking aangeeft (extra) ondersteuning nodig te hebben, dan plannen we een gesprek in met de ondersteuningscoördinator. Je ouders zijn hierbij ook van harte welkom. We bespreken dan samen wat we voor jou kunnen betekenen gedurende de opleiding

Welke mogelijkheden zijn er?
Er zijn verschillende aanpassingen en vormen van ondersteuning mogelijk, zoals:

  • extra hulp voor het plannen van je school en studietijd
  • meer tijd en aandacht voor je studievoortgang
  • aanpassingen van je lesrooster of je studieprogramma
  • je plek in de klas; of gebruik maken van een time-out moment
  • inzet van hulpmiddelen; bijvoorbeeld bij slechtziendheid of slechthorendheid
  • aanpassingen bij toetsen/examens (na toestemming van de examencommissie)
  • Extra ondersteuning vanuit SMW, Sterk Huis of de schoolpsycholoog.

Daarnaast zijn er mogelijkheden voor extra begeleiding op je stage. Wij bekijken de mogelijkheden bij het bedrijf. Je kunt hierbij denken aan:

  • zorgvuldige afstemming met de begeleiders van je stagebedrijf
  • extra voorbereiding
  • aanpassingen van de werkplek

 

 

Bewijzen
Je kunt alleen bepaalde voorzieningen en aanpassingen gebruiken (bijvoorbeeld aangepaste examens) als je een geldig bewijs hebt van je leerstoornis, functie-beperking of een chronische ziekte. Meestal gaat het dan om een verklaring van een orthopedagoog, bijvoorbeeld een dyslexieverklaring, of om informatie van een specialist of psycholoog/psychiater.

Grenzen aan onze ondersteuning

Het kan zijn dat de opleiding niet die ondersteuning kan bieden die nodig is om een diploma te kunnen behalen. Dat kan te maken hebben met de specifieke beroepseisen van een opleiding. Wij helpen je dan graag verder in het maken van een passende keuze voor een andere opleiding.

Sorry, your browser does not support inline SVG.