“Studenten willen gezien en gehoord worden”

Sorry, your browser does not support inline SVG.
monique

– Monique Vinken, coördinator studieloopbaanbegeleiding

“We besteden veel aandacht aan de start van de nieuwe studenten. Bij de kennismakingsbijeenkomst geven we eerst voorlichting door te vertellen wat we doen en wat ze kunnen verwachten. We bespreken ook de keuze voor het profiel en of er andere bijzonderheden zijn voor de leerling.”

Duidelijkheid
Voor de start hebben alle studieloopbaanbegeleiders met hun leerlingen een uitgebreide persoonlijke kennismaking. Daarbij stellen we een studieovereenkomst op. Hierin leggen we ook afspraken vast over de benodigde begeleiding en extra zorg. Dat schept duidelijkheid. Daarna delen we de studenten in. Onze klassen zijn vrij klein. Dat komt de begeleiding ten goede. Uiteraard blijven we de studenten het hele jaar heel goed volgen en coachen. We bieden ze ook lessen burgerschap aan. In de loop van het jaar bereiden we studenten ook voor op hun vervolgopleiding of een baan. Oud-studenten geven bijvoorbeeld een gastles. Dat geeft studenten enorm veel inspiratie.”

Lees ook het verhaal van:

conny

Conny de Wit
stagecoördinator

Marika Pennings
RVE coördinator

Sorry, your browser does not support inline SVG.