Nieuwe leerlingen

Sorry, your browser does not support inline SVG.

"Leerlingen moeten voelen dat ze welkom zijn"
Marian Snelder, intake en docent

[vc_three_column_text text1=”Als leerlingen hier voor het eerst komen, vraag ik ze hoe ze hun toekomst zien. Dat is voor jongeren natuurlijk een moeilijke vraag. Ik observeer ze. Kijk wat ze kunnen én wat ze denken te kunnen. Ook vraag ik hen naar hun schoolervaring en eventuele opleidingen. Het allerbelangrijkste dat ik ze wil meegeven bij dit eerste bezoek is dat ze hier welkom zijn. En dat het team graag wil dat het goed met hen gaat.

“Alle leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op een reguliere opleiding”

” text2=”Leerling nauwgezet volgen
Na de intake bekijk ik op welk niveau en in welke groep de leerling het beste kan starten. Daarna blijven we de leerling nauwgezet volgen. Na een week of zes kennen we de leerling beter en plaatsen we de leerling eventueel in een andere groep. Zij leren hier naast Nederlands ook andere vakken om doorstroom naar vervolgonderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ook krijgen ze tal van vaardigheden die ze nodig hebben om mee te kunnen doen in de samenleving. We proberen alle leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op een reguliere opleiding.
” text3=”Humor gebruiken
Als ik een intake doe of les geef, gebruik ik vaak humor. Dat maakt het voor leerlingen makkelijker om naar me te luisteren, lost spanning op en relativeert. Humor draagt bij aan een positieve sfeer. Ik merk dat de leerlingen mijn grapjes waarderen en overnemen. Daar geniet ik van.”
“]

Sorry, your browser does not support inline SVG.