Ons onderwijs

Sorry, your browser does not support inline SVG.

"Geduld hebben, luisteren, doorvragen én voorbeeld zijn"
Rietveld, docent/mentor/intern begeleider

[vc_three_column_text text1=”Charlotte Rietveld, docent/mentor/intern begeleider
Geduld hebben, luisteren, doorvragen én voorbeeld zijn
“De verschillende culturen binnen deze school gaan heel goed samen. Het biedt ook een meerwaarde voor het onderwijs. Alle leerlingen begrijpen waarom het leren van de Nederlandse taal zo belangrijk is. Ze helpen elkaar daarbij. Als docent, mentor en intern begeleider ben je een voorbeeld voor leerlingen. Het gaat erom dat je respect toont voor elkaar. Het is belangrijk om te laten zien hoe dat werkt.

“ Als je zelf respect hebt voor de leerlingen, dan krijg je dat ook terug”

” text2=”Veel één op één contact
De leerlingen krijgen hier les in kleine groepen. Er is veel één op één contact met leerlingen. Zij hebben in feite twee jaar de tijd om zo hoog mogelijk te kunnen uitstromen. Daar zetten we dan ook vol op in. Zeker in het begin is het soms even zoeken. Begrijpen leerlingen je niet altijd. Dan is het zaak om geduld te hebben. Uiteindelijk lukt het wel. En als een leerling vast zit, is het belangrijk om goed te luisteren en door te vragen waarom het niet lukt of gaat. Eventueel schakelen we dan extra hulp en begeleiding in. We hebben veel geïnvesteerd in de samenwerking met de ervaren professionals.
” text3=”Groeien door ontdekken
Op deze school is iedereen welkom. Als docent, mentor en intern begeleider is het mijn rol om iedereen zoveel mogelijk eigenaar te maken van zijn eigen leerproces. Dat geldt voor leerlingen en voor nieuwe docenten, die ik wegwijs mag maken. En als iets niet lukt, dan is het geen kwestie van falen, maar gewoon ontdekken wat wel lukt én doorzetten. Daar groei je van.”
“]

"Elkaar accepteren en helpen is ook een uitgangspunt bij extra begeleiding"
Suzette Hauwé, zorgcoördinator en leerlingbegeleider

[vc_three_column_text text1=”We hebben hier leerlingen van 35 verschillende nationaliteiten. De diversiteit van culturen is groot. Voor docenten en begeleiding is het belangrijk dat we bekend zijn met die culturen. Ook is het belangrijk om te weten wat leerlingen hebben meegemaakt en wat er in hun hoofden omgaat. Dat nemen we mee in onze begeleiding.

“We weten van elkaar wat we doen. Zo doen we allemaal het juiste.”

” text2=”Korte lijntjes
Onze leerlingen willen er echt iets van maken en zijn zeer gedreven. De meesten hebben behoorlijk wat meegemaakt. Hier kunnen ze weer kind zijn. Het is mooi als ik dat zie. En de verschillende culturen gaan goed samen. Iedereen accepteert en helpt elkaar. Dat uitgangspunt gebruiken we ook in de begeleiding die we bieden. We onderhouden korte lijntjes met de mentoren. Zij schakelen met ons bij vragen of zorgen zodat we daar snel op in kunnen spelen. We weten van elkaar wat we doen. Zo doen we allemaal het juiste.” text3=”Samen staan voor zorg
Ik ben zorgcoördinator van het zorgteam. Hierin zitten leerlingbegeleiders, een schoolpsycholoog, een ambulant begeleider (voor cluster 3 en 4), een schoolmaatschappelijk werker, een schoolarts- en verpleegkundige en een leerplichtambtenaar. Aangevuld met de directeur, teamleider, de specialisten en mentoren van Kompaan en De Bocht en de voogden van het NIDOS. Samen bereiden we onze leerlingen zo goed mogelijk voor op het regulier onderwijs. Ik ben trots dat ik voor deze groep kinderen mag werken.””]

Sorry, your browser does not support inline SVG.