Toelatingsvoorwaarden

Sorry, your browser does not support inline SVG.

Toelatingseisen Entreeopleiding

Om een Entreeopleiding te volgen moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je hebt nog geen diploma (voor toelating tot een opleiding mbo-2, mbo-3 of mbo-4).
 • Je bent minimaal 16 jaar op 31 juli van het jaar waarin je de opleiding start.
 • Je bent in staat om onderwijs te volgen.
 • Je bent redelijkerwijs in staat het diploma in één jaar te halen.
 • Je hebt het inburgeringsexamen gehaald op alle onderdelen.

Toelatingseisen na ISK

 • 1-jarig traject: je hebt taalniveau A2.
 • 2-jarig traject: je hebt taalniveau A1.
  (hierbij word je gedetacheerd)

Toelatingseisen Entreeopleiding plus

Om een entreeopleiding plus te volgen voldoe je aan de volgende eisen:

 • Je hebt een overgangsbewijs van leerjaar 3 naar 4 vmbo tl/gl.
 • Je hebt geen overgangsbewijs? Dan doe je een entreetoets. De uitslag van de entreetoets, je rapport en het advies van jouw school samen bepaalt of je de plus-vakken mag gaan volgen.
 • Je hebt al deelcertificaten? Dan kun je wellicht vrijstelling krijgen voor die vakken. ( Nederlands en Engels zijn verplicht, daarnaast kies je wiskunde of maatschappijleer. )

Let op!  

 • Je kunt alleen geplaatst worden als je in het bezit bent van een geldig identiteitsbewijs.
 • Je wordt pas geplaatst als je de benodigde bewijzen voor taalniveau of overgangsbewijs ingeleverd hebt.
 • Het is mogelijk dat je vanuit je vorige school – voor een gedeelte van het schooljaar – gedetacheerd wordt bij een entreeopleiding (het maakt niet uit welke). Dit hangt onder meer af van je leeftijd of van welk soort onderwijs je eerder gevolgd hebt. Als je gedetacheerd wordt heb je geen recht op een ov reisproduct. Ben je ouder dan 18 jaar, dan heb je geen recht op studiefinanciering.
 • Meld je bij voorkeur aan binnen je eigen regio. Bij de plaatsing hebben aanmeldingen uit de eigen regio voorrang.
Sorry, your browser does not support inline SVG.