Toelatingsvoorwaarden

Sorry, your browser does not support inline SVG.

Toelatingseisen Entreeopleiding

Om een Entreeopleiding te volgen moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je hebt nog geen diploma (voor toelating tot een opleiding mbo-2, mbo-3 of mbo-4).
 • Je bent minimaal 16 jaar op 31 juli van het jaar waarin je de opleiding start.
 • Je bent in staat om onderwijs te volgen.
 • Je bent redelijkerwijs in staat het diploma in één jaar te halen.
 • Je hebt het inburgeringsexamen gehaald op alle onderdelen.

Toelatingseisen Entreeopleiding Vavo

Om een entreeopleiding plus te volgen voldoe je aan de volgende eisen:

 • Je hebt een overgangsbewijs van leerjaar 3 naar 4 vmbo tl/gl.
 • Je hebt geen overgangsbewijs? Je rapport en het advies van jouw school bepaalt of je de plus-vakken mag gaan volgen.
 • Je hebt al deelcertificaten? Dan kun je wellicht vrijstelling krijgen voor die vakken. (Nederlands en Engels, Maatschappijleer zijn verplicht. Wiskunde is een extra optie.)

Let op!  

 • Je kunt alleen geplaatst worden als je in het bezit bent van een geldig identiteitsbewijs.
 • Je wordt pas geplaatst als je de benodigde bewijzen voor taalniveau of overgangsbewijs ingeleverd hebt.
 • Meld je bij voorkeur aan binnen je eigen regio. Bij de plaatsing hebben aanmeldingen uit de eigen regio voorrang.
Sorry, your browser does not support inline SVG.